ویژگی های دستگاه سورتینگ

ارائه کننده دستگاه سورتینگ میوه

تمایل مردم به تهیه میوه های یک اندازه و فاقد آثار خرابی و آفت زدگی لزوم درجه بندی یا سورتینگ میوه را نشان می دهد. این عملیات به وسیله دستگاه سورتینگ صورت می گیر

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید